Stortinget - Møte onsdag den 18. januar 2006 kl. 10

Dato: 18.01.2006
President: Carl I. Hagen

Dagsorden

Møtet slutt kl. 11.25.