Stortinget - Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 10

Dato: 07.06.2007
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ine Marie Eriksen Søreide, Gunnar Gundersen, Erna Solberg, Jan Tore Sanner, Elisabeth Aspaker, André Oktay Dahl og Kari Lise Holmberg om tiltak for å begrense frafallet i videregående opplæring ((Innst. S. nr. 242 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:55(2006-2007)))

 • Sak nr. 2

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum, Trine Skei Grande og Lars Sponheim om å utarbeide forpliktende nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere i grunn- og videregående skole ((Innst. S. nr. 239 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:68(2006-2007)))

 • Sak nr. 3

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Siv Jensen, Carl I. Hagen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt om å gjennomføre folkeavstemning om forholdet mellom stat og kirke samtidig med kommunevalget 2007 ((Innst. S. nr. 241 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:80(2006-2007)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 13.21.