Stortinget - Møte onsdag den 18. mars 2009 kl. 10

Dato: 18.03.2009

Ordinær spørretime

Presidenten: Det vert nokre endringar i den oppsette spørsmålslista, og presidenten viser i den samanhengen til den oversikta som er omdelt på representantane sine plassar i salen. Presidenten gjer framlegg om at dei foreslåtte endringane i dagens spørjetime blir godkjende – og ser det som vedteke.

Endringane var desse:

Spørsmål 1, frå representanten Svein Flåtten til finansministeren, blir utsett til neste spørjetime, då statsråden er bortreist.

Spørsmål 11, frå representanten Gunnar Kvassheim til olje- og energiministeren, blir utsett til neste spørjetime, då statsråden er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11