Stortinget - Møte onsdag den 17. mars 2010 kl. 10

Dato: 17.03.2010

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenhengen til den oversikten som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringene i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Elisabeth Røbekk Nørve til statsministeren, er overført til helse- og omsorgsministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 2, fra representanten Borghild Tenden til utenriksministeren, utsettes til neste spørretime, da utenriksministeren har sykdomsforfall.

Spørsmål 9, fra representanten Linda C. Hofstad Helleland til justisministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 10, fra representanten Ketil Solvik-Olsen til olje- og energiministeren, er overført til miljø- og utviklingsministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12