Stortinget - Møte onsdag den 1. desember 2010 kl. 10

Dato: 01.12.2010
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.42.