Stortinget - Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9

Dato: 21.10.2011

Formalia

Presidenten: Presidenten i Europarådets parlamentarikerforsamling, Mevlüt Çavuşoğlu, er på offisielt besøk i Norge. Han er til stede her i dag på galleriet. Det er en stor glede å ønske ham og hans delegasjon velkommen til Stortinget. Vi håper de har et interessant og hyggelig opphold her hos oss, og at besøket vil medvirke til enda nærmere samarbeid mellom Stortinget og parlamentarikerforsamlingen i Europarådet. (Applaus i salen)

Representantene Aksel Hagen, Truls Wickholm, Øyvind Vaksdal og Ingrid Heggø, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Det foreligger en rekke permisjonssøknader:

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Eva Kristin Hansen fra og med 21. oktober og inntil videre

 • fra representantene Laila Dåvøy, Steinar Gullvåg, Svein Roald Hansen, Irene Johansen og Harald T. Nesvik om permisjon i tiden fra og med 25. oktober til og med 27. oktober og fra representantene Nikolai Astrup og Gina Knutson Barstad i dagene 26. og 27. oktober – alle for å delta i møter i Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen i Strasbourg

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 • Søknadene behandles straks og innvilges.

 • Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  For Hordaland fylke: Filip Rygg 25.–27. oktober og Einar Horvei 26.–27. oktober

  For Møre og Romsdal fylke: Jon Georg Dale 26.–27. oktober

  For Oslo: Afshan Rafiq 26.–27. oktober

  For Sør-Trøndelag fylke: Knut Gravråk 24. oktober og inntil videre

  For Vestfold fylke: Heidi Ørnlo 26.–27. oktober

  For Østfold fylke: Stein Erik Lauvås 26.–27. oktober og Kari Agerup 26.–27. oktober