Stortinget - Møte torsdag den 1. desember 2011 kl. 10

Dato: 01.12.2011

Voteringer

Etter at det var ringt til votering uttalte

Presidenten: Da er vi klare til å gå til votering.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.