Stortinget - Møte torsdag den 1. desember 2011 kl. 10

Dato: 01.12.2011
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.26.