Stortinget - Møte tirsdag den 11. desember 2012 kl. 10

Dato: 11.12.2012

Voteringer

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.