Stortinget - Møte onsdag den 22. mai 2013 kl. 10

Dato: 22.05.2013

Sak nr. 2 [11:05:36]

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen få endringer i den oppsatte spørsmålslisten. Presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringene i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 2, fra representanten Tom Staahle til forsvarsministeren, er overført til arbeidsministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 3, fra representanten Bjørn Lødemel til kunnskapsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er fraværende på grunn av deltakelse i begravelse.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5