Stortinget - Møte tirsdag den 7. januar 2014 kl. 10

Dato: 07.01.2014

Referatsaker

Sak nr. 2 [11:17:57]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? Så synes ikke, og møtet er hevet.