Stortinget - Møte onsdag den 28. mai 2014 kl. 10

Dato: 28.05.2014
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.31.