Stortinget - Møte mandag den 1. desember 2014 kl. 10

Dato: 01.12.2014

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Stortinget er da klar til å gå til votering.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.