Stortinget - Møte tirsdag den 9. desember 2014 kl. 10

Dato: 09.12.2014
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 23.53.