Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2015 vedkommende Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 3. desember 2014

Anniken Huitfeldt

leder

Elin Rodum Agdestein

Regina Alexandrova

Sylvi Graham

ordf. for kap. 163, 168, 1760 og 4760

ordf. for kap. 118, 1720, 1731, 4720 og 4731

ordf. for kap. 160, 164, 169, 1700 og 4700

Trine Skei Grande

Øyvind Halleraker

Svein Roald Hansen

ordf. for kap. 165, 1795 og 4795

ordf. for kap. 161, 170, 1721, 1732, 4732 og 4799

ordf. for kap. 116, 117, 1723, 1725, 4723 og 4725

Knut Arild Hareide

Trond Helleland

Liv Signe Navarsete

ordf. for kap. 150, 171, 1710 og 4710

ordf. for kap. 480

ordf. for kap. 162, 167, 1734 og 4734

Kristian Norheim

Marit Nybakk

Per Sandberg

ordf. for kap. 119, 166, 1733 og 4733

ordf. for kap. 140, 141, 144, 1735, 1791 og 4791

ordf. for kap. 153, 1792 og 4792

Kåre Simensen

Bård Vegar Solhjell

Jonas Gahr Støre

ordf. for kap. 152 og 1716

ordf. for kap. 151, 172, 1790 og 4790

ordf. for kap. 100, 115, 1761 og 3100

Christian Tybring-Gjedde

ordf. for kap. 103, 104, 1719, 1740, 4719 og 4740