Stortinget - Møte tirsdag den 7. april 2015 kl. 12

Dato: 07.04.2015

Presidenten: Sakene nr. 3–7 er andre gangs behandling av lovsaker og gjelder lovvedtak 53–57.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning til noen av sakene. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.