Stortinget - Møte tirsdag den 7. april 2015 kl. 12

Dato: 07.04.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.43.