Stortinget - Møte tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 10

Dato: 20.10.2015

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Stortinget er da klar til å gå til votering.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.