Stortinget - Møte onsdag den 17. februar 2016 kl. 10

Dato: 17.02.2016

Sak nr. 2 [11:31:07]

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den elektroniske spørsmålslisten.

De foreslåtte endringer foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 4, fra representanten Erik Lundeby til samferdselsministeren, vil bli tatt opp av representanten Siri Engesæth.

Spørsmål 5, fra representanten Svein Roald Hansen til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, er trukket tilbake.

Spørsmål 7, fra representanten Else-May Botten til næringsministeren, er overført til olje- og energiministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra olje- og energiministeren flyttes og besvares spørsmålet etter spørsmål 20, dvs. til slutt i spørretimen.

Spørsmål 9, fra representanten Rasmus Hansson til klima- og miljøministeren, vil bli tatt opp av representanten Une Aina Bastholm.

Spørsmål 14, fra representanten Ingrid Heggø til fiskeriministeren, vil etter samråd mellom spørrer og statsråd bli flyttet og besvart før spørsmål 1.

Presidenten: Det første spørsmålet som etter disse endringene vil bli tatt opp til besvarelse, er spørsmål 14, fra representanten Ingrid Heggø til fiskeriministeren.

Spørsmål 14

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 7