Stortinget - Møte mandag den 14. mars 2016 kl. 12

Dato: 14.03.2016

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Da er Stortinget klar til å votere.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.