Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte mandag den 13. juni 2016 kl. 10

Dato: 13.06.2016

Dokumenter: (Lovvedtak 92 (2015–2016), jf. Innst. 375 L (2015–2016) og Prop. 102 L (2015–2016))

Sak nr. 25

Stortingets vedtak til lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven)