Stortinget - Møte mandag den 13. juni 2016 kl. 10

Dato: 13.06.2016
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 20.49.