Stortinget - Møte torsdag den 23. februar 2017

Dato: 23.02.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl.17.46.