Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen om å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 16. februar 2017

Kari Kjønaas Kjos

Elisabeth Røbekk Nørve

leder

ordfører