Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte mandag den 3. oktober 2016

Dato: 03.10.2016
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl.13.50.