Stortinget - Møte torsdag den 5. april 2018

Dato: 05.04.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 44 (2017–2018), jf. Innst. 175 L (2017–2018) og Prop. 5 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 15 [18:25:37]

Stortingets vedtak til lov om endringer i energiloven (tredje energimarkedspakke) (Lovvedtak 44 (2017–2018), jf. Innst. 175 L (2017–2018) og Prop. 5 L (2017–2018))