Stortinget - Møte mandag den 4. juni 2018

Dato: 04.06.2018
President: Magne Rommetveit

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.43.