Stortinget - Møte torsdag den 30. november 2017 *

Dato: 30.11.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.44.