Stortinget - Møte tirsdag den 5. desember 2017 *

Dato: 05.12.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.38.