Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte tirsdag den 12. februar 2019

Dato: 12.02.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 38 (2018–2019), jf. Innst. 143 L (2018–2019) og Prop. 109 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 9 [17:49:12]

Stortingets vedtak til lov om register over reelle rettighetshavere (Lovvedtak 38 (2018–2019), jf. Innst. 143 L (2018–2019) og Prop. 109 L (2017–2018))

Presidenten: Ber noen om ordet? – Så synes ikke.