Stortinget - Møte tirsdag den 26. mars 2019

Dato: 26.03.2019
President: Morten Wold

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.37.