Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i eigarseksjonslova mv. (korttidsutleige, skjerpa ervervsavgrensing og eigarskiftegebyr)

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 14. mars 2019

Karin Andersen

Mari Holm Lønseth

leder

ordfører