Stortinget - Møte torsdag den 4. oktober 2018

Dato: 04.10.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.27