Stortinget - Møte torsdag den 19. mars 2020 *

Dato: 19.03.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.43.