Stortinget - Møte torsdag den 19. mars 2020

Dato: 19.03.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.43.