Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i sjøloven og NIS-loven (bareboatregistrering og overtredelsesgebyr)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 11. februar 2020

Geir Pollestad

Tom-Christer Nilsen

leder

ordfører