Stortinget - Møte torsdag den 21. januar 2021 *

Dato: 21.01.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Presidenten vil av smittevernhensyn foreslå at publikumsgalleriet holdes stengt også under dagens møte. – Det anses vedtatt.

Representanten Per-Willy Amundsen vil fremsette et representantforslag.

Per-Willy Amundsen (FrP) []: På vegne av stortingsrepresentantene Peter Frølich, Lene Vågslid, Jenny Klinge, Petter Eide, Geir Sigbjørn Toskedal, Solveig Schytz og meg selv fremmer jeg et representantforslag om endring i straffelovens regler om tvangsinngåelse av religiøst ekteskap.

Presidenten: Representanten Kjell-Børge Freiberg vil fremsette et representantforslag.

Kjell-Børge Freiberg (FrP) []: Jeg har den oppriktige glede å framsette et representantforslag på vegne av Erlend Wiborg, Hanne Dyveke Søttar og meg selv om bedre tilrettelegging for at unge mennesker i større grad skal unngå å bli uføre, med henvisning til samhandlingsmodellen i Saltdal.

Presidenten: Representanten Liv Signe Navarsete vil fremsette et representantforslag.

Liv Signe Navarsete (Sp) []: På vegner av representantane Sandra Borch, Bengt Fasteraune, Willfred Nordlund, Emilie Enger Mehl, Geir Adelsten Iversen og meg sjølv har eg gleda av å leggje fram eit representantforslag om å sikre Hæren helikopterstøtte på Bardufoss.

Presidenten: Representanten Arne Nævra vil fremsette et representantforslag.

Arne Nævra (SV) []: På vegne av stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Karin Andersen og meg sjøl har jeg gleden av å framsette et viktig representantforslag om opprettelse av et ekspertutvalg som skal utrede mulig varige konsekvenser av reisevaner og trafikkprognoser innen samferdselssektoren etter pandemien.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.