Stortinget - Møte torsdag den 21. januar 2021

Dato: 21.01.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 7 [14:26:18]

Referat

 • 1. (213) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Karin Andersen, Arne Nævra og Solfrid Lerbrekk om flom- og skredsikring (Dokument 8:90 S (2020–2021))

 • 2. (214) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om klimatilpasning og styrket flom- og skredforebygging (Dokument 8:92 S (2020–2021))

  Samr.: Nr. 1 og 2 vert sendt energi- og miljøkomiteen.

 • 3. (215) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Nicholas Wilkinson, Lars Haltbrekken og Karin Andersen om å lage en plan for trygg gjenåpning av kulturlivet når smittesituasjonen åpner for det (Dokument 8:93 S (2020–2021))

  Samr.: Vert sendt familie- og kulturkomiteen.

 • 4. (216) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Peter Frølich, Lene Vågslid, Jenny Klinge, Petter Eide, Geir Sigbjørn Toskedal og Solveig Schytz om endringer i straffelovens regler om tvangsinngåelse av religiøse ekteskap (Dokument 8:94 L (2020–2021))

  Samr.: Vert sendt justiskomiteen.

 • 5. (217) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om ekstra bostøtteutbetaling på grunn av høye strømpriser (Dokument 8:91 S (2020–2021))

  Samr.: Vert sendt kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6. (218) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Helge André Njåstad, Silje Hjemdal, Morten Ørsal Johansen, Kjell-Børge Freiberg og Jon Georg Dale om utflytting av det sammenslåtte GIEK og Eksportkreditt til Ålesund og Bergen (Dokument 8:89 S (2020–2021))

  Samr.: Vert sendt næringskomiteen.

 • 7. (219) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Torgeir Knag Fylkesnes og Karin Andersen om opprettelse av et ekspertutvalg som skal utrede mulige, varige konsekvenser av reisevaner og trafikkprognoser innen samferdselssektoren etter pandemien (Dokument 8:97 S (2020–2021))

  Samr.: Vert sendt transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 8. (220) Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2020 (Dokument 13 (2020–2021))

  Samr.: Vert sendt utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart behandla ferdig. Ber nokon om ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.