Stortinget - Møte torsdag den 21. januar 2021 *

Dato: 21.01.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 63 (2020–2021), jf. Innst. 149 L (2020–2021) og Prop. 61 L (2020–2021))

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 1 [10:02:49]

Stortingets vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (krav om negativ covid-19-test for rett til innreise og bortvisning ved brudd på regler om innreisekarantene (Lovvedtak 63 (2020–2021), jf. Innst. 149 L (2020–2021) og Prop. 61 L (2020–2021))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.