Stortinget - Møte tirsdag den 16. februar 2021

Dato: 16.02.2021
President: Morten Wold
Dokumenter: (Lovanmerkning 5 (2020–2021), jf. Lovvedtak 65 (2020–2021), Innst. 183 L (2020–2021) og Prop. 25 L (2020–2021))

Innhold

Sak nr. 1 [10:04:08]

Stortingets vedtak til lov om endringer i energiloven m.m. (endringer om funksjonelt skille for nettforetak) (Lovanmerkning 5 (2020–2021), jf. Lovvedtak 65 (2020–2021), Innst. 183 L (2020–2021) og Prop. 25 L (2020–2021))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering, se voteringskapittel