Stortinget - Møte tirsdag den 16. februar 2021

Dato: 16.02.2021
President: Morten Wold
Dokumenter: (Innst. 221 S (2020–2021), jf. Dokument 8:53 S (2020–2021))

Innhold

Sak nr. 3 [10:26:09]

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Audun Lysbakken, Erlend Wiborg og Solfrid Lerbrekk om et anstendighetsløft for pensjonister (Innst. 221 S (2020–2021), jf. Dokument 8:53 S (2020–2021))