Stortinget - Møte mandag den 10. mai 2021 *

Dato: 10.05.2021
President: Ingjerd Schou

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 23.05.