Stortinget - Møte tirsdag den 10. november 2020

Dato: 10.11.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 13 (2020–2021), jf. Innst. 41 L (2020–2021) og Prop. 66 L (2019–2020) unntatt kap. 9, 10, 12, 14 og 16)

Innhold

Sak nr. 1 [10:03:51]

Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet mv.) (Lovvedtak 13 (2020–2021), jf. Innst. 41 L (2020–2021) og Prop. 66 L (2019–2020) unntatt kap. 9, 10, 12, 14 og 16)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.