Stortinget - Møte torsdag den 21. april 2022 *

Dato: 21.04.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.21.