Stortinget - Møte onsdag den 11. januar 2023 *

Dato: 11.01.2023
President: Masud Gharahkhani

Innhold

*) Referatet er ennå ikke korrekturlest​.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.08.