Stortinget - Møte torsdag den 6. oktober 2022

Dato: 06.10.2022
President: Masud Gharahkhani

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.36.