Stortinget - Møte tirsdag den 25. oktober 2022

Dato: 25.10.2022
President: Svein Harberg

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak nr. 1 [10:02:58]

    Redegjørelse av statsministeren om krigen i Ukraina og den sikkerhetspolitiske situasjonen (Det vil bli foreslått debatt umiddelbart etter redegjørelsen)

  • Sak nr. 2 [11:26:25]

    Interpellasjon fra representanten Marius Arion Nilsen til olje- og energiministeren: «I over hundre år har ren, rimelig og stabil kraft vært et av Norges fortrinn i den globale konkurransen. Det gjelder ikke lenger, i dag opplever næringslivet tidvis priser som er ti til tjue ganger høyere enn de siste ti års gjennomsnittspriser på 30 øre/kWt. Mener regjeringen at ren, rimelig og stabil kraft fortsatt skal være et norsk strategisk konkurransefortrinn, eller må næringslivet belage seg på en ny normal, med dagens prisnivåer hvor Norge ikke har sin historiske konkurransefordel med lavere strømpriser enn Europa?»

  • Referatsaker

Møtet hevet kl. 15.04.