Stortinget - Møte tirsdag den 15. november 2022 *

Dato: 15.11.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet slutt kl. 15.12.