Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Kolberg, Ketil Solvik-Olsen, Erna Solberg, Dagfinn Høybråten, Trygve Slagsvold Vedum, Bård Vegar Solhjell og Trine Skei Grande om endringer i forvaltningen av rovvilt

Dette dokument

  • Dokument 8:163 S (2010–2011)
  • Dato: 16.06.2011
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
16. juni 2011