Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders B. Werp, André Oktay Dahl, Linda C. Hofstad Helleland, Arve Kambe og Ingjerd Schou om bekjempelse av 1 % MC-klubber

Dette dokument

  • Dokument 8:173 S (2010–2011)
  • Dato: 17.06.2011
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
17. juni 2011