Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø og Karin Andersen om avvikling av au pair-ordningen og strengere reaksjoner mot vertsfamilier som utnytter au pairer

Innhold

Til Stortinget
23. februar 2017

Karin Andersen

Kirsti Bergstø