Representantforslag om avvikling av au pair-ordningen og strengere reaksjoner mot vertsfamilier som utnytter au-pairer

Dette dokument

  • Representantforslag 54 S (2016–2017)
  • Dato: 23.02.2017
  • Fra: Karin Andersen og Kirsti Bergstø
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
23. februar 2017

Karin Andersen

Kirsti Bergstø